Advies Raad van State over experimentwet gesloten coffeeshopketen

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen. Het advies is op 16 juli 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Inhoud wetsvoorstel:
In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet een experiment mogelijk maakt met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Het wetsvoorstel geeft hier uitvoering aan en regelt een aantal hoofdelementen van het experiment. Het wetsvoorstel verklaart het verbod in de Opiumwet op het telen, afleveren en verkopen van cannabis buiten toepassing. Dit geldt alleen voor deelnemers aan het experiment en alleen op de voorwaarde dat zij zich aan de experimenteerregeling houden. Het experiment zal verder worden uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur.

Het doel van het experiment is allereerst om te onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasj aan coffeeshops geleverd kan worden, zonder dat dit verboden is. Ten tweede is het doel om in kaart te brengen wat de effecten daarvan zijn. De regering wil daarmee de problemen van illegale productie en handel in cannabis aanpakken. Het gaat om problemen op het gebied van volksgezondheid, georganiseerde criminaliteit en openbare orde.

https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=13022&summary_only=