Cannabiskweeklocatie

Kweekinrichting

 

LeLi-Holland heeft de expertise in huis om volgens de nieuwste inzichten een teeltinrichting te realiseren, waarin het mogelijk is om aan gedifferentieerde vraag van verschillende soorten cannabis te voldoen. De verschillende compartimenten met gedifferentieerde belichting- en verduisteringstechnieken zullen het mogelijk maken om wekelijks een noodzakelijk aantal variaties cannabisplanten te kunnen oogsten/produceren.

De kweeklocatie is voor zien van een automatisch klimaat beheersingssysteem met sensoren waarmee de lichtcycli, de ventilatie, luchtvochtigheid, watertoevoer en lichtinval kan worden ingesteld voor de diverse groei-en bloeicompartimenten. Het aantal compartimenten is afhankelijk van de keuze van het aantal en soorten cannibisvarianten afgezet tegen de beoogde productie.

De totale energiebehoefte voor de groei en bloei van de cannabisplanten wordt fors gereduceerd door gebruik te maken van een ingenieus 12 uurs (bloei) en 18 uurs (groei en stekken) belichting-en teeltsysteem, waarbij het merendeel van de 18 uurs energiebehoefte door zonlicht kan worden voorzien. Met name deze technische voorziening en know-how zal kostenbesparing opleveren, die de kostprijs van cannabisproducten voor de consument ruim voldoende ónder de huidige marktprijs bij de gedoogde verkoop te laten uitkomen.

Om aan de eisen van de strekking van de wet “garanderen van veiligheid voor goederen en personen” (uit het wetsvoorstel van D66) te kunnen voldoen, wordt er voor een inrichting gekozen met maximale voorzieningen en constructies. Dit om inbraak en crimineel handelen preventief tegen te gaan en te voorkomen, zoals in 1993 reeds door de Stichting Institute of Medical Marijuana is ontwikkeld en in Nederland is gerealiseerd. Het gehele complex is omgracht en met een dubbel ijzeren hekwerk omheind, waarbinnen zich beveiligingshonden bevinden.

De entree van het complex bestaat uit een metalen sluisfunctie, waardoor voertuigen en personeel veilig het pand kunnen bereiken en verlaten, zodat inpandig de cannabisproducten kunnen worden ingeladen voor transport en de leveranciers van noodzakelijke goederen en hulpmiddelen eveneens inpandig hun goederen kunnen afleveren.

Zoveel als mogelijk worden zonnepanelen geplaatst om een belangrijk deel van de benodigde elektriciteit op te wekken. Leli Holland maakt zich daarnaast sterk voor biologische teelt van cannabis en zal biologische gewasvoeding –en beschermingsmiddelen en hun effecten op de planten laten testen, opdat een verantwoord product kan worden ingezet.

Zoveel als mogelijk worden zonnepanelen geplaatst om een belangrijk deel van de benodigde elektriciteit op te wekken. Leli Holland maakt zich daarnaast sterk voor biologische teelt van cannabis en zal biologische gewasvoeding –en beschermingsmiddelen en hun effecten op de planten laten testen, opdat een verantwoord product kan worden gerealiseerd.

productielocatie

vogelvlucht productielocatie

De werkruimtes worden optimaal geventileerd voor een veilige werkomgeving. Het hele complex wordt met inbraakpreventieve maatregelen en middelen gebouwd en rondom 24 uur bewaakt door camera’s en bewegingsmelders, waarmee politie en dagelijkse verantwoordelijken elk minuut van de dag zijn verbonden. Alle cameraopnames zullen geruime tijd worden bewaard om ook achteraf onderzoek te kunnen doen naar voorgevallen van ongewenste aard.

Gecontroleerde teeltparagraaf

James Burton heeft aan de hand van richtlijnen van Good Agricultural Practise (GAP, Emea 2003) en zijn ervaringen als eerste legale en professionele producent van medicinale cannabis bij SIMM/ Stichting Institute for Medical Marijuana die aan apotheken leverde, 12 aandachtspunten geformuleerd die een inkijk geven voor de gecontroleerde kweek van cannabis. Deze zullen in de volgende paragraven aan de orde komen.