Beveiliging, Personeel & training

Beveiliging

Ter voorkoming van diefstal door personeel en inbraken van buitenaf worden zichtbare en onzichtbare high-tech camera’s aangebracht op de kweeklocatie, die door een selecte groep mensen wordt gemonitord. Een drukgevoelige sensordraad rondom het gebouw waarschuwt niet alleen tegen indringers maar ook wanneer werknemers cannabis in hun auto willen verstoppen. Ook 24/7 aanwezigheid op kweeklocatie is gewenst aangezien beveiligingsdiensten en politie in geval van calamiteiten niet direct aanwezig zijn. Tijdens de knipfase kan personeel ook ‘s nachts worden ingezet i.v.m. permanent aanwezige beveiliging.
Het personeel heeft een aparte kleedruimte en er zijn geen, jassen tassen, drinken of voeding en mobiels in de kweekruimte toegestaan. Uiteraard dient er een sluitend meldsysteem te zijn die automatisch beveiligingsdienst, politie en de beheerder alarmeert. Het patrouilleren met waakhonden kan daarnaast indringers afschrikken. Voor bezoekers is er daarnaast een bezoek-logboek naast de vermeldingen van aanwezig personeel en leveranciers, zodat inzichtelijk en controleerbaar is wie er zich in het pand bevindt.

Personeel & training

Selectie van personeel is belangrijk en valt onder de verantwoordelijkheid van de projectcoördinator. Niet goed geïnstrueerd personeel kan i.v.m verkeerde knipwijzen veel materiaal verloren laten gaan. De kweekmanager dient dan ook Standard Operational Procedures/SOP’s strikt door te voeren die verkwisting tegen gaan en ook borgen dat er geen kruiscontaminatie is bij verschillende cannabisvariëteiten in de diverse kweekcompartimenten.
Training over GAP, Good Collection Practise/GCP, omgaan met gereedschap en ook op het gebied van persoonlijke hygiëne is bij gecontroleerde teelt van cannabis een voornaam aspect van de bedrijfsvoering en de supervisie. Korte instructiefilms zijn een ideaal middel om medewerkers vertrouwd te maken met de standaardprocedures en algemeen gangbare kweekpraktijken en productieprocessen.