Gebouwen & faciliteiten

Bij de keuze voor de kweeklocatie zal rekening moeten worden met de luchtkwaliteit indien er aangrenzende tuinbouw is die mogelijk gewas beschermende middelen gebruiken. Meet dus altijd de luchtkwaliteit & combineer een kweeklocatie nooit met veeteelt. Geurfilters en een luchtsysteem moeten worden aangebracht in de faciliteit om geuroverlast door de cannabis-kweek tegen te gaan.

De faciliteit heeft een automatisch klimaat beheerssysteem met sensoren waarmee de lichtcycli, ventilatie, luchtvochtigheid, watertoevoer en lichtinval instelt voor diverse kweekcompartimenten. Er is op de kweeklocatie een afwateringpunt aanwezig die toegankelijk dient te zijn voor controles door het waterschap, zodat samples van de waterkwaliteit kunnen worden genomen (persoonlijke communicatie SIMM & Reguleernotie Heerlen, 2013 p.25)
Er dient tevens een vloerverwarmingssyteem te zijn die de aarde voor de kweek op 19 en 24 graden celcius onderhoudt (Bij warmere temperaturen kunnen insecten anders net wel hun groeicyclus volbrengen, Potter in Handbook of Cannabis, 2014).
Groeicompartimenten en droogruimten dienen schoon worden gehouden en geen toegang te geven aan insecten en vogels, zoals netten bij kas-schuiframen en elektrische lampen die insecten doden. Deze dienen door gekwalificeerd, dan wel gecontracteerd, personeel te worden onderhouden, net als de regelmatige controle op elektriciteit, verzekeringen en brandveiligheid. Het is daarnaast aanbevelingswaardig om in de faciliteit een kluis te hebben om gedroogde verpakte cannabis op te slaan. In de kweekfaciliteit is er een aparte kleed en toiletruimte voor personeel met een verkliksysteem die afgaat als er geen handen gewassen zijn na toiletbezoek, dit ter borging van de hygiëne bij de toegang tot de kweek en verwerkingsruimte.