Gereedschappen & Documentatie

Gereedschappen

Gereedschappen die worden gebruikt bij de kweek en het knippen van de gedroogde cannabis dienen schoon te worden gehouden en te worden onderhouden na elke bewerking zodat er geen plantresten blijven zitten en besmetting kunnen veroorzaken. De SOP-instructie, bij voorkeur middels video voor personeel is hierbij van belang. De projectcoördinator ziet erop toe dat de machines, weegschalen en watertoevoer accuraat zijn afgesteld en worden gekalibreerd, en ziet erop toe dat de gereedschappen schoon zijn en juist worden onderhouden.

Documentatie

Alle processen en procedures die van invloed kunnen zijn op de chemische kwaliteit van het eindproduct dienen via een logboek bijgehouden te worden. Bijzondere omstandigheden m.b.t weersomstandigheden of plagen in het bijzonder gedurende de oogstperiode die van invloed kunnen zijn op het eindproduct kunnen daardoor worden getraceerd. Ook de bewatering, samples van de aarde-kwaliteit en stappen tijdens de droog en verwerkingsperiode worden gedocumenteerd in het logboek. Alle planten uit diverse kweekcompartimenten dienen eenduidig van een nummer op een label te worden voorzien, zodat de traceerbaarheid van de ‘time-line’ processen van een plant in een specifieke batch/groeicompartiment gecontroleerd kan worden. Productie-richtlijnen voorzien van SOP’s worden in geschreven vorm bijgehouden met het (digitale en papieren) logboek zodat inzichtelijk is, ook tijdens de opiumontheffingscontrole dat de kweek, oogst en verwerking daarmee in overeenstemming zijn. De documentatie en audits dienen 10 jaar bewaard te worden. Ook wordt restmateriaal zoals knipafval gewogen en in de documentatie aangegeven, waarbij per werknemer aangegeven is hoeveel kilo deze heeft geknipt en alsook de hoeveelheid knipafval per werknemer. Controle’ s door het waterschap betreffende de afwatering op chemische residuen worden ook opgenomen in de documentatie en evt. documentatie voor SKAL een organisatie die in opdracht van het Ministerie van Landbouw toeziet op biologische teelt in Nederland. De documentatie maakt ook de opbrengst van de kweek die na kwaliteitscontrole aan de gedoogde verkoop wordt geleverd in een wetenschappelijke onderzoekkader naar de belastingdienst inzichtelijk en controleerbaar.