Kostprijsberekening

Om een cannabiskostprijs te kunnen berekenen wordt uitgegaan van de energiebehoefte en productiecapaciteit per m2, en dient vervolgens het verschil te worden aangegeven tussen de groei, kloon-en bloeicompartimenten. De totale m2 kostprijs en productie kan mede bepalend zijn om de totale (toegestane) productiecapaciteit, grootte van de locatie, vorm te geven.

Bij onderstaande berekening wordt gemakshalve uitgegaan van een (gemiddelde) cannabisvariant die als kloon twee weken nodig heeft om te wortelen, 3 weken (21 dagen) nodig heeft om in de groeicompartiment op te groeien en vervolgens 10 weken  (70 dagen) in de bloeicompartiment te bloeien waarna ze kan worden geoogst.

Groeicompartiment 1:

In dit compartiment bevinden zich de “moeders”, volwassen vrouwelijke planten waarvan twee of drie wekelijks  klonen worden gehaald om in de kloonafdeling wortel te schieten. In deze ruimte is dagelijks 18 uur licht noodzakelijk en staan er 4 moeders per m2 onder 600 watt verlichting.

De energiebehoefte kan vergeleken worden met de 3 wekelijkse groeifase, echter is er hierbij geen cannabisproductie maar een stekkenproductie voor de kloonafdeling. Het aantal klonen die een m2 oplevert kan oplopen naar zo’n 200 per twee á drie weken, waarmee een kostprijs van ongeveer 0.50 cent per kloon kan worden aangehouden.

Er zijn diverse groeicompartimenten type 1 om voor de verschillende cannabisvariëteiten de daarbij behorende groeicondities te kunnen bieden.

Kloonafdeling:

De verschillende variëteiten stekken worden strikt gescheiden van elkaar in circa twee weken beworteld onder dagelijks 18 uur TL verlichting. Door deze TL verlichting en haar lagere energieprijs, zijn de energiekosten op de kloonafdeling verhoudingsgewijs beduidend lager en meegenomen in de gemiddelde kostprijs per kloon van ca. € 0.50.

Groeicompartiment 2:

Hier groeien de bewortelde en geselecteerde klonen; 5 per m2 onder dagelijks 18 uur licht ongeveer in 3 weken. De energieberekening ziet er (vergelijkbaar met Type1) als volgt uit; 18 uur keer 600 watt gedeeld door duizend zijn de kilowatturen (KWU) keer 0,22 cent per KWU keer 21 dagen.

Ook van Type 2 zijn er diverse groeicompartimenten om voor de verschillende cannabisvariëteiten de daarbij behorende groeicondities te kunnen bieden.

Bloeicompartiment 3:

Hierin komen de 3 weken oude planten uit groeicompartiment Type 2, eveneens 5 per m2, waarbij er 12 uur per dag licht nodig is x 600 watt gedeeld door duizend x 0,22 cent keer 70 dagen.

Na deze 70 dagen kan er worden geoogst waarna de cannabis kan worden gedroogd. Na alle voorbereidende handelingen kan wederom vanuit groeicompartiment Type 2 worden bevoorraad voor de volgende bloeiperiode van 70 dagen.

Aan energie is in groeicompartiment Type 2 en bloeicompartiment Type 3 nu per m2 ongeveer € 160,- verbruikt en is de productie na het knip en droogproces ongeveer 40 gram per plant (5), waardoor ongeveer van een oogst per m2 van 200 gram kan worden uitgegaan.

Ook van Type 3 zijn er diverse bloeicompartimenten om voor de verschillende cannabisvariëteiten de daarbij behorende bloeicondities te kunnen bieden.

De overige energiekosten:

  • van het klimaatbeheersingssysteem als benoemd.
  • van het droogproces

bedragen ongeveer 30%  per m2 van € 160,- is  €48,-  totaal  € 208.

Naast de energiekosten rekenen we verder:

  • Productiemiddelen (potten, aarde, mest/bestrijdingsmiddelen etc.)
  • Arbeidskosten  (1 fte per …)
  • Afschrijving productiemiddelen (installaties, lampen etc.)
  • Afschrijving onroerend goed, gebouw
  • Onderhoud, gebouw en beveiligde (buiten)zone
  • Overige kosten veiligheid; installaties, beveiligers/beveiligingshonden etc.

Wanneer we alle overige kosten vergelijken met de kosten van een gemiddeld tuinbouwbedrijf;

zijn de kosten van de  totale energie van het product en alle overige kosten ongeveer 1 staat op 1,  een verdubbeling. Hiermee zou de cannabiskostprijs per gram de volgende rekensom geven.

Totale energie per m2 zijnde €208  plus totaal overige kosten (de verdubbeling) € 208 is te samen € 408 gedeeld door de productie van 200 gram per m2 is €2,04 per gram, afgerond naar € 2,15 i.v.m. de kostprijs van de klonen.

Voordat de nu gecontroleerd geteelde cannabis zijn weg naar de gedoogde cannabisverkoop kan vinden, dient het gehele proces van lab-analyse, etikettering en verpakking nog worden gevolgd. Over de kosten van dit trajekt hebben we wel een voorstelling maar deze kunnen niet vergeleken worden met reëele voorbeelden uit de praktijk. Een slechts praktisch gefundeerde aanname van deze “trajekt kosten” totdat de cannabis gekeurd, geettiketteerd en verpakt ter verkoop aan gedoogde coffeeshops kan worden aangeboden, zou een verdubbeling van de afgeronde (€ 2.15) kunnen zijn.