Kweek & Oogst

Kweek

Verschillende SOP’s (standard operational procedures) kunnen bij de kweek worden gehanteerd, afhankelijk voor de keuze van biologische of bijvoorbeeld hydro-kweekmethoden, waarbij met een aantal punten rekening wordt gehouden:

  • Gebruik maken van toegestane groeibodem materialen en voedingsstoffen
  • Kweekprocedures zijn in overeenstemming met Good Agricultural & Collection Practises.
  • Per kweekcompartiment worden stekken doorgekweekt die afkomstig zijn van een enkele moederplant dus dezelfde genetica hebben en conform gekweekt, geknipt en gedroogd worden, ter borging van homogeniteit van gecontroleerde kweek met oog op een valide bemonstering naar het lab voor de kwaliteitscontrole en verstrekking van valide etiketinformatie per aangeboden cannabis-variëteit bij de gedoogde verkoop.
  • Cannabisplanten worden niet gekweekt in aarde die vervuild is met slijk, zware metalen, gewas beschermende middelen, groei bevorderende middelen of andere chemische residuen Alle geregistreerde biologische bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld van Koppert BV) dienen tot een minimum te worden beperkt en te worden gedocumenteerd. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan bij de gecontroleerde coop-kweek.
  • Temperatuur, vochtigheid en samenstelling van de aarde worden gemeten en gedocumenteerd voorafgaand aan de groei en na de oogst.
  • Afhankelijk van de behoefte van een bepaalde variëteit worden bloeiversterkers van bekende samenstelling minimaal gebruikt en steeds gedocumenteerd gedurende de kweek.
  • Per kweekcompartiment worden verduisteringsdoeken en lampen regelmatig gecontroleerd door de projectcoördinator en zo nodig vervangen.
  • Bewatering wordt gecontroleerd en gedocumenteerd afhankelijk wat een bepaalde variëteit nodig heeft, waarbij de samenstelling van het water in overeenstemming is met nationale normen. Water dient op schimmels, bacteriën en vervuiling te worden getest en worden gedocumenteerd.
  • Scan-labels met nummer dienen op de potten en planten (sleufvorm) te zijn weergegeven per groei en bloei-compartiment.

Oogst

De procedure bij SIMM voor de oogst bestond eruit dat planten drie dagen voor de oogst dagelijks werden besproeid om stof en eventuele insecten van de planten te kunnen spoelen. De projectcoördinator assisteert bij de oogst, zodat batches en nummers eenduidig kunnen worden geïdentificeerd en per plantcode met oogsttijdstip in het logboek worden geregistreerd. Daarbij dient de luchtvochtigheid optimaal te zijn en de aarde ook niet te vochtig. Het oogsten dient volgens richtlijn van GACP-richtlijn te gebeuren, op een wijze dat het kweekcompartiment niet beschadigd raakt en de omstandigheden optimaal blijven voor de volgende groei en bloei-cyclus. De scharen voor het knippen dienen schoon te blijven en snij en oogstmachines worden zo afgesteld dat wordt voorkomen dat plantmateriaal in contact komt met aarde, daarbij draagt al het oogstende personeel beschermende kleding met haarnetten, rubberhandschoenen die regelmatig vernieuwd worden en schoenbescherming (met een toiletverklikker i.v.m. hygiëne).
De transport van geoogste planten naar de droogruimte gaat via containers die schoon zijn, zodat er geen plantresten van een eerdere oogst aanwezig zijn. De containers dienen overigens niet te vol met plantmateriaal te zijn, om verpletten te voorkomen. Vers geoogste planten dienen zo snel als mogelijk naar de verwerkingsruimte te worden gebracht, om kwaliteitsvermindering door warmte te voorkomen. Het restmateriaal bij de oogst dient te worden gewogen en gedocumenteerd op gewicht en wordt vervolgens versnipperd in een aparte compostruimte die dagelijks met water wordt besproeid, zodat de compostering wordt bevorderd.