Omvang cannabiskweeklocatie

Om bij benadering de totale omvang van een cannabiskweeklocatie te berekenen zouden we van een productienorm kunnen uitgaan die gebaseerd is op het gebruiksvolume van een gemiddelde gemeente in Nederland van bijvoorbeeld 1500 gram per week en deze te leggen naast het aantal productie m2 die hiervoor noodzakelijk is. Daarna kunnen de productie m2 ongeveer verdubbeld worden met de m2 die direct als kweekwerkruimte noodzakelijk zijn. Tenslotte zorgt de gehele cannabiskweeklocatie inclusief omheining/beveiliging etc. (zie locatie ontwerp) voor ongeveer een tweede verdubbeling van de oppervlakte waarmee nu de totale omvang is bereikt.

Echter, om wekelijks een voldoende verscheidenheid aan cannabisvariëteiten en hoeveelheid te kunnen aanbieden en we te maken hebben met, (in vergelijking met de illegale markt) extra lange (kwaliteitsbevorderende) droogtijden, extra grote voorraden om telkens hetzelfde kwalitatieve product te kunnen bieden, lab-abnalyse procedures etc. kan om een omvang van een cannabislocatie te berekenen niet uitsluitend van een gemiddeld gebruiksvolume worden uitgegaan.

De continuïteit-en kwaliteitsgarantie van gecontroleerd gekweekte cannabis aan de gedoogde cannabisverkoop, zo benadrukt James Burton in zijn analyses, behoeven ernstig rekening te houden met een aanzienlijke productieaanloopperiode, die “gemakkelijk kan oplopen naar een á anderhalf jaar” vanaf de start van de cannabiskweek. De totale omvang van de kweeklocatie, haar productieniveau, dient dus ook rekening te houden met deze noodzakelijke, extra aanwezige voorraden.

Zo kan een gemiddeld gebruiksvolume een startpunt betekenen om naast andere factoren te houden die tesamen een productienorm; omvang van een cannabislocatie kunnen bepalen.

 

productielocatie

Vogelvlucht productielocatie

Zoveel als mogelijk worden zonnepanelen geplaatst om een belangrijk deel van de benodigde elektriciteit op te wekken. Leli Holland maakt zich daarnaast sterk voor biologische teelt van cannabis en zal biologische gewasvoeding –en beschermingsmiddelen en hun effecten op de planten laten testen, opdat verantwoorde middelen kunnen worden ingezet indien nodig.

De werkruimtes worden optimaal geventileerd voor een veilige werkomgeving. Het hele complex wordt met inbraakpreventieve maatregelen en middelen gebouwd en rondom 24 uur bewaakt door camera’s en bewegingsmelders, waarmee politie en dagelijkse verantwoordelijken elk minuut van de dag zijn verbonden. Alle cameraopnames zullen geruime tijd worden bewaard om ook achteraf onderzoek te kunnen doen naar voorgevallen van ongewenste aard.