Primaire & Secundaire verwerking

Primaire verwerking

Bij de primaire verwerkingsfase dienen alle grote bladeren verwijderd te worden en ook plantdelen die beschadigd zijn of van mindere kwaliteit zijn. Daarbij wordt restmateriaal gewogen, gedocumenteerd en naar de compostruimte gebracht. Bij sommige gemeenten is er toestemming voor de afvoer van cannabis-compost vereist, vooral als het een volume boven de 80 kilo betreft. Alle afvalcontainers met restmateriaal worden geregistreerd op gewicht en staan zowel binnen en buiten de faciliteit onder cameratoezicht.
In de verwerkingsruimte wordt zonlicht vermeden en wordt plantmateriaal die net geoogst is zo snel mogelijk uitgepakt. Vers geoogste planten ondersteboven gedroogd onder gecontroleerde omstandigheden, waarbij gestreefd wordt naar conforme gelijkmatige droogomstandigheden ter voorkoming van schimmelvorming met in ieder geval een meter afstand van de grond, waarbij de droogcondities (temperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie) uiteraard worden gedocumenteerd in het logboek per plant/batchnummer.
Warme droge lucht kan onder de planten worden geblazen zodat de luchtvochtigheid tijdens het drogen optimaal kan worden gehouden. SIMM adviseert een droogperiode van drie maanden, i.v.m de aanwezigheid en afbraak van chlorofyl/bladgroen, die anders een groenige smaak veroorzaakt. De periode van drie maanden is ook gunstig om de terpenen-ontwikkeling te laten rijpen volgens SIMM. Indien een droogduur van een week wordt aangehouden wat sommige leveranciers doen leidt dat tot een slechtere smaak en verslechtering van de ontbranding bij het roken van cannabis.

 Secundaire verwerking

Voor de secundaire verwerking worden de gedroogde planten 48 uur onder een warme luchtvochtigheid gehouden zodat een optimale secundaire verwerking plaats kan vinden en  de toppen compact blijven en zo min mogelijk hars verliezen bij de verdere verwerking en het knippen van takken en toppen wordt vergemakkelijkt. De knipruimte dient een overdruk luchtventilatie te hebben zodat er bij openen van de deur geen stof binnen waait. De knipruimte dient vooraf en na de dienst te worden gesteriliseerd. Knippers dienen beschermde kleding, haarnetten, handschoenen en voetbescherming te dragen. Ook staat de toilet-bezoek verklikker tijdens het knippen aan, waarbij de verklikker pas na 20 minuten water spoelen uit gaat. Knippers met wondjes worden niet toegelaten tot de knipruimten. Scharen en apparatuur dienen regelmatig te worden gereinigd en de knipruimtes zijn voorzien van camera’s zodat knippers van buitenaf te volgen zijn. De planten worden in handzame delen gesneden en in bakken geplaatst en gewogen waarbij het gewicht wordt geregistreerd via het logboek. De bakken worden in de knipruimte in schappen geplaatst waarbij de projectcoördinator tijdens de knipfase de toppen inspecteert en controleert. Aan het einde van de dienst worden de bakken opnieuw gewogen, geregistreerd en met deksel ter voorkoming van contaminatie opgeborgen.