Verpakken, opslag & distributie

Labanalyse/kwaliteitscontrole

De gecontroleerde en geregistreerde planten in de bakken worden direct verpakt in schone en droge zakken, waarbij een etiket duidelijk en permanent bevestigd dient te zijn. De zakken worden met een uniek batch en volgnummer gemarkeerd. Van elke homogene batch dienen een vast aantal samples van elk een gram te worden genomen t.b.v. de kwaliteitscontrole middels de chemisch analytische laboratorium-analyses, waarbij op de samenstelling en het vochtgehalte wordt getest. Op het etiket per batchnummers worden na de analyses de gehaltes cannabinoiden aangegeven en ook wordt het controlenummer door het waterschap die de afwatering op chemische toevoegingen heeft gecontroleerd bij die teeltcyclus en corresponderende batch aangegeven. De zakjes worden vervolgens in een vacuümdichte aluminium-verpakking geseald met veiligheidstape, hierbij dient een sluitende administratie van de verpakte cannabis en batchnummers te worden gevoerd door de verpakkers onder verantwoordelijkheid van de projectcoördinator. In de verpakkingsruimte is een overdruk, zodat er geen stof of insecten van buiten naar binnen kan komen.

Opslag en distributie

De verpakte, gedroogde cannabistoppen worden opgeslagen in een goed gedroogde ruimte met voldoende ventilatie en weinig temperatuurschommelingen. Verse producten worden opgeslagen bij een temperatuur tussen 1 en 5 graden celsius, of bij min 20 graden celcius bij een langdurige termijn. Na de labanalyses en vermelding van de samenstellingsinformatie per batchnummer kunnen de gesealde zakken cannabis worden getransporteerd. Grote hoeveelheden dienen altijd in droge omstandigheden te worden getransporteerd, waarbij voertuigen met voldoende ventilatie dienen te worden gebruikt. Voor de transport van cannabis dienen ontheffingen aanwezig te zijn volgens geldende richtlijnen.