Zaden & uitgangsmateriaal

Zaden dienen botanisch geverifieerd te zijn en voorzien van variëteit/chemotype en herkomst, zodat bekend is van welk KvK geregistreerd zadenbedrijf of stichting ze afkomstig zijn. Gebruik van eventueel genetisch gemanipuleerd uitgangsmateriaal dient in overeenstemming te zijn met de nationale richtlijnen. Dit geldt ook voor het geval er van gebruik wordt gemaakt van plant-uitgangsmateriaal/klonen. Het uitgangsmateriaal dient vrij te zijn van plantenziekten, waarbij soorten die resistent zijn tegen plantenziekten de voorkeur hebben zodat een gezonde groei van de plant mogelijk is. Om dit te kunnen borgen dient de Nederlandse overheid inzichtelijk te maken hoe het geratificeerde Biodiversiteitsverdrag ten aanzien van cannabis geïmplementeerd zal worden, waarbij wordt gekeken hoe het met de (genetische) biodiversiteit van cannabis als uitgangsmateriaal is gesteld en zal worden onderhouden, gelet ook op de kamervraag die daarover is beantwoord!
De aanwezigheid van afwijkende variëteiten en plantdelen in de kweeklocatie dient gecontroleerd te worden gedurende de gehele kweek, bloei, oogst en verwerkingsperiode zodat er geen besmettingsgevaar door vermenging van diverse variëteiten ontstaat. Alle klonen en zaailingen per compartiment afkomstig van een enkele moederplant t.b.v. de homogene kweek dienen te worden voorzien van het label/scannummer van de moederplant, de startdatum, het batchnummer en individuele nummers, wat via het logboek wordt bijgehouden en per kweekcompartiment gecontroleerd door de projectcoördinator.