Spreekuren

In het CCO zijn ruimtes ingericht voor trainings, gespreks- en ontmoetingsdoeleinden. Hulpverlenende organisaties als GGD, GGZ, VNN en andere hulpverlenende organisaties, kunnen hulpverlening bieden op hun specifieke gebieden. De openingstijden en spreekuren vindt men onder meer op de website van het CCO. De onderzoekspilotcoördinator staat met elke van deze externe instanties in verbinding t.b.v. de voortgang van de onderzoekspilot.

Ook ouders en ouderen zijn welkom om op deze spreekuren voorlichting te krijgen over het “middelengebruik” van henzelf of hun kinderen (voor eventuele verwijzing/opname voor specialistische hulp/middelenonderzoek enz.). In de ontmoetingsruimte worden instanties en verenigingen uitgenodigd om workshops te houden of specifieke voorlichting te geven aan jong en oud. Het CCO staat midden in de samenleving en faciliteert hulpverlening en voorlichting voor alle lagen van de bevolking in het kader van hun gezondheid.

Horeca en AJOGH(I) criteria

Voor het CCO is, evenals voor de gedoogde coffeeshops, sprake van een gemeentelijke gedoogbeschikking naast een gemeentelijke horeca-exploitatievergunning, waarin in ieder geval de gedoogcriteria uit de opiumwet AJOGH(I) zijn opgenomen samen met de specifieke gemeentelijke richtlijnen zoals bijvoorbeeld afstandscriterium, openingstijden etc.