Veiligheid

Maximale veiligheid aan mensen en goederen kan alleen geboden worden wanneer LeLi Holland een gebouw en omgeving creëert waarin dit mogelijk wordt gemaakt en er volgens veiligheidsvoorschriften wordt gehandeld. Voor de realisatie van het complex, dat buiten het centrum en woongebieden zal worden gesitueerd, gaat LeLi Holland haar expertise en middelen inzetten. Veiligheid bieden en voor onwettelijk gedrag geen enkele gelegenheid toestaan, is de basis voor duurzame bedding van het CCO in de samenleving. Er bestaat zowel een verkooploket binnen in het gebouw, als een naar buiten gericht verkooploket. De clientèle van het CCO kan ook vanaf de parkeerplaats het digitale cannabisproductenscherm waarnemen, vanaf daar oprijden naar buitenloket 1 en haar bestelling doen en afrekenen om door te rijden naar loket 2, waar de bestelling in ontvangst kan worden genomen. Beide loketten zijn van een doorgeefluik en veiligheidsglas voorzien. De camera bij het buitenloket is zo opgesteld dat de betreffende auto en kentekenplaat en inzittenden kan worden waargenomen. Het is van belang om zoveel mogelijk de loketsituatie in beeld te brengen om bij calamiteiten opsporingsindicaties aan de politie te kunnen verstrekken en om te kunnen controleren (kenteken en personen) dat een ieder zich aan de voorgeschreven maximale dagelijkse (koop)hoeveelheden houdt.

Het CCO is van mening dat deze verkoopinrichting bijdraagt aan de veiligheid van de bezoekers en haar medewerkers. Een naar verwachting groot deel van de clientèle zal van dit buitenloket gebruik gaan maken. Hoe meer hiervan gebruik wordt gemaakt, hoe meer de potentiële afnemer in beeld komt én hoe minder het personeel en het gebouw bloot komt te staan aan elk denkbeeldig gevaar. De ruimte vóór het buitenloket kan met een handdruk op de knop extra beveiligd worden. Twee veiligheidsschermen kunnen uit het plafond naar beneden zakken tot het asfalt waarmee een extra gesloten ruimte ontstaat voor maximale privacy en veiligheid. De ruimte is zo groot dat er één bestelwagen “geïsoleerd van de buitenwereld” kan staan. Deze ruimte gaat gebruikt worden wanneer de koeriersdienst van Leli Holland Cannabiskweeklocatie de bestelde cannabis aan het loket komt afleveren. Tevens maakt het CCO gebruik van deze voorziening om de dagopbrengsten via het loket in ontvangst te nemen voor de dagelijkse storting bij de bank. Cannabis en gelden komen zo niet in zicht en bereik van bezoekers, waardoor in ieder geval geen gelegenheid wordt geboden om diefstal te plegen en het personeel niet aan gevaren wordt blootgesteld.

 

Het personeel draagt een alarmzender bij zich en is erop getraind deze in werking te stellen bij verdachte persoonlijke situaties. Zodra het alarm afgaat sluiten automatisch de twee veiligheidsschermen, de hoofdingang van het terrein en de hoofdingang van het gebouw. Alle lichten in en buiten het gebouw worden geactiveerd, terwijl een alarmgeluid binnen en buiten het gebouw iedereen die aanwezig is waarschuwt. Leidinggevende en politie ontvangen een extra signaal om snel ter plaatse te zijn. Politie en leidinggevende hebben een technische voorziening om alle ingangen weer te kunnen ontsluiten. Uiteraard geldt voor brandalarm een andere procedure. Omdat de camera’s 24 uur in functie zijn en zo opgesteld staan dat het hele complex, inclusief hoofdingang en parkeerplaats, in beeld staat, verwacht het CCO hiermee in voorkomende gevallen meer dan voldoende informatie aan de politie en onderzoekspilotcoördinator te kunnen verstrekken. Periodiek vindt er een alarmoefening plaats, om personeel te trainen en bezoekers op de hoogte te brengen van een werkend systeem ter waarborging van hun aller veiligheid.