Inrichting wietteeltexperimenten in de loop van 2018 helder

Minister Grapperhaus en minister Bruins zullen naar aanleiding van het advies van de commissie Knottnerus voor de zomer de inrichting van het experiment vaststellen. Gemeenten kunnen vervolgens kenbaar maken of zij willen deelnemen. De adviescommissie zal op basis hiervan in het najaar van 2018 een voordracht doen van de gemeenten voor deelname aan het experiment.

Het experiment zal na inwerkingtreding van de ‘experimenteerwet’ en de AMvB uit 3 fasen bestaan:

1. De voorbereidingsfase: teler(s) en gemeenten worden aangewezen, waarna zij zich voor kunnen bereiden op hun deelname aan het experiment.

2. De experimenteerfase: zodra de voorbereidingen gereed zijn kan het experiment beginnen. Tijdens deze fase mag in het kader van het experiment hennep worden geproduceerd, geleverd aan coffeeshops die zijn gevestigd in de deelnemende gemeenten en aldaar worden verkocht. In de concept wettekst is een termijn van 4 jaar voor de experimenteerfase voorzien.

3. De afbouwfase: De situatie wordt hersteld zoals deze bestond vóór het experiment. Hiervoor wordt een termijn van 6 maanden voorzien.

Bron: Rijksoverheid, 09-03-2018 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/09/inrichting-wietteeltexperiment-in-de-loop-van-2018-helder