Intraval – Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid

http://www.intraval.nl/nl/b/b156.html

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau Intraval de derde meting over 2016 verricht van de monitor waarmee de ontwikkelingen in het coffeeshopbeleid worden gevolgd (juli 2017).