Juridische visie

Advocaat mr. Andre Beckers heeft als advocaat in Limburg vele jaren casuïstieke ervaring met de Opiumwet. Aangezien de Amsterdamse mr. Maurice Veldman, eveneens gespecialiseerd in de Opiumwet, reeds aan ‘Wet Camulet’ heeft gerefereerd in diens artikel van 28-4-2017: ‘Het wordt tijd dat het voorstel van Hester Kooistra om te komen tot een ‘Wet Camulet’, die voorschriften geeft voor een goede controle op de productie en het verstrekken van een cannabis-etiket met ingredientinformatie bij de gedoogde verkoop, waarbij de consument gevrijwaard blijft van additives als pesticiden tot argument gaat dienen voor het recht op gezondheid’
(onder redactie HK https://www.vvsadvocaten.nl/cannabinoiden/2017/cbd-het-verboden-medicijn/) en de Amsterdamse advocaat mr. Tim Vis zich december 2014 ook al had uitgesproken over Wet Camulet (3b lid 2 Opiumwet)  t.o.v gemeentelijk beleid: ‘Er staat een gemeente niets in de weg om een etiket met ingrediënt-informatie verplicht te stellen ten behoeve van de gedoogde (verkoop)context’
(https://www.legalize.net/news/247/advocatenspreekbeurt_over_cannabis_beleid_door_tim_vis.html)
is advocaat drs. mr. Andre Beckers gevraagd om diens juridische visie te geven op de ‘wetenschappelijke aanvliegroute’ die LeLi Holland ter hand zou willen nemen ten aanzien van gecontroleerd geteelde en ge-etiketteerde cannabis vanuit dit specifieke opiumwetsartikel. Een aantal relevante citaten uit diens correspondentie van 07-06-2017:

Het streven naar een gedegen kwaliteitscontrole op cannabisproducten, als onderdeel van het coffeeshopbeleid omarm ik. Toen ik in 1991 mede de Cannabis Consumenten Stichting heb opgericht, verbaasde ik mij al over het ontbreken van kwaliteitscontroles voor cannabisproducten.”

“Indien een universiteit of laboratorium bereid is samen een wetenschappelijk onderzoek op te zetten dan biedt de Opiumwet naar mijn mening daarvoor ruimte… Ik zeg niet dat dit lukt, maar wel dat je hierover zou kunnen discussiëren.”