Prof. Knottnerus voorzitter adviescommissie wietteeltexperimenten

De adviescommissie van 9 leden zal advies uitbrengen over de vormgeving van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen. Ook zal de commissie adviseren welke gemeenten gaan deelnemen aan de proef.

Zie ook brief van 23-02-2018: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/23/knottnerus-voorzitter-adviescommissie-wietteeltexperiment