Regeerakkoord Rutte III

Paragraaf over wiet (begroting: 1 miljoen onder Veiligheid & 1 miljoen onder Zorg voor beschikbaar)

‘Er komt wet- en regelgeving ten behoeve van uniforme experimenten met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Het kabinet komt daartoe zo mogelijk binnen zes maanden met wetgeving. Deze experimenten wordt uitgevoerd in een aantal (middel)grote gemeenten (zes á tien). Doel van de experimenten is om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet gedecriminaliseerd aan de coffeeshops toegeleverd kan worden (gesloten coffeeshopketen) en wat de effecten hiervan zijn. De experimenten worden onafhankelijk geëvalueerd, waarna het kabinet beziet wat het te doen staat’.

Bron: Tweede Kamer, 10-10-2017
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/regeerakkoord20172021.pdf?pk_campaign=twitter&pk_kwd=regeerakkoord