Stappenplan

Stappenplan vanaf commitment tot realisatie

 Om te komen tot het aangeven van contouren van een Camuletbeleid, vanaf commitment tot realisatie, wordt in het opvolgende gedeelte een clustering naar deelaspecten uiteengezet, die bij een onderzoekspilot onder lokaal maatwerk een nadere uitwerking vragen. Het gaat dan om een gemeentelijk, methodologisch kader naast het voorwerk wat geleverd dient te worden t.b.v een ontheffingsaanvraag bij VWS.