Gemeentelijk voorwerk

Gemeentelijk voorwerk

 • Dossierhouders per coffeeshopgemeenten en 0-optie gemeenten in kaart brengen t.b.v. lokaal draagvlak voor het kunnen realiseren van Camuletbeleid, waarbij gekeken wordt naar voorliggende reguleer-moties en dossiers m.b.t. de Joint manifest ondersteuning.
 • Inventarisatie coffeeshopnota’s inclusief gemeentelijke handhavingarrangementen.
 • Inventarisatie bereidheid voor onderzoekspilot wet Camulet bij College van B&W’s en gemeenteraden.

Bij een samenwerkingsverband met gemeenten worden de volgende aspecten bij bespreking ‘afgevinkt’:

 • juridische toetsingen door externe en gemeentelijke juristen
 • protocollen controle en aanspreekbaarheid/aansprakelijkheid
 • participatie accountant bij publiekprivaat kader
 • mogelijkheden participatie gemeente d.m.v. mede-opdrachtgevingskader en/of huurovereenkomsten.
 • participatie gemeente & waterschap middels eventuele subsidiëring (mede-eigenaarschap)
 • bouwvergunning kweekaccommodatie, afhankelijk van omvang onderzoekspilot
 • ruimtelijke bestemmingsplannen & brandveiligheid; locaties kweekaccommodatie en mogelijke gedoogbeschikking CCO en bouwvergunning in geval van mogelijke nieuwbouw.
 • participatie sollicitatiecommissie/wethouder van arbeid
 • mogelijkheden tot instroom deelnemers uit integratie- en participatietrajecten vaststellen.
 • onderzoek lokaal draagvlak t.b.v. coöperatie, onderzoekspilot t.b.v. gecontroleerde kweek met etiket.
 • onderzoeksduur, tussen- en eindrapportage met vervolgtraject implementatie camuletbeleid aangeven.