Ontheffing

Voorwerk realisatie aanvraag opiumontheffing

 • Kweeklocatie, beveiliging, bemensing (training/intervisie door Leli Holland), bemonstering naar lab wordt nader uitgewerkt onder lokaal maatwerk.
 • Onderzoeksbegroting (crowdfunding)
 • Onderzoeksopzet met onderzoeksvraag en onderzoeksduur i.s.m. uitvoerend onderzoeksinstituut vaststellen, inclusief bijlage steunbetuiging dan wel medeopdrachtgevingskader vanuit gemeente/regio.
 • Intentieverklaring voor de CCO gedoogbeschikkingstoekenning (n.a.v. uitkomst lokaal maatwerk)

Criteria waarop een ontheffingsaanvraag door VWS beoordeeld gaat worden

 • juridisch-wetenschappelijke onderbouwing, onderzoeksplan onder lokaal maatwerk
 • rechtsvorm, in dit geval de coöperatie
 • samenwerking met Universiteit die wetenschappelijke lapanalyse verzorgt.
 • samenwerking met onderzoeksinstituut, die onderzoeksopzet onderschrijft en specifieke onderzoeksuitwerking uiteen kan zetten.
 • onderzoekspopulatie betreft soort en volume vaststellen
 • participatie lokale gedoogde coffeeshops, vaststellen welke cannabisvariëteiten worden aangeboden.
 • participatie evt. CCO, vaststellen welke cannabisvariëteiten worden aangeboden.
 • geschikte kweekaccommodatie ter beschikking, inclusief inrichting t.b.v. de gecontroleerde teelt met beveiligingsparagraaf en te voeren administratie.
 • aangeven welke personen worden belast met de verantwoordelijkheid voor beheer en administratiewijze van de opiumwetmiddelen.
 • aangeven wie wordt belast met de transport van opiumwetmiddelen, zowel m.b.t. de bemonstering naar het lab, als tussen de kweeklocatie en het gedoogde verkooppunt.