Stellingen

Wij zoeken samenwerking met lokale overheden om aan de hand van wet Camulet een onderzoekspilot te starten om kwaliteitscontrole en etikettering bij de gedoogde verkoop van cannabis te realiseren. De aanpak van een maatschappelijk probleem vergt een weloverwogen analyse en eigentijdse benaderingswijze. LeLi Holland wil met deze brochure gemeenten dan ook graag uitnodigen om een samenwerkingsverband te gaan onderzoeken.

LeLi Holland staat met haar rechtsvorm en haar expertise een “social enterprice” voor die ten behoeve van een volksgezondheidsbelang samenwerking met overheden zoekt om door de “Realisatie van Camuletbeleid” een bestendiging van de “scheiding der markten” mogelijk te kunnen maken.

LeLi Holland verbindt een maatschappelijke “social enterprise” rechtsvorm en expertise ten behoeve van een volksgezondheidsbelang, waarin door “Realisatie Camuletbeleid” een borging van de “scheiding der markten” mogelijk wordt gemaakt.

De regionale overheid kan en mag ervoor kiezen om binnen de huidige wetgeving én haar gemeente een onderzoekspilot te laten plaatsvinden waarin Camuletbeleid kan worden ontwikkeld en gefaciliteerd.
Door een onderzoekspilot onder lokaal maatwerk te starten waarin zowel beleidsmakers én samenleving participeren, kan een betekenisvolle aanvraag voor een opiumontheffing bij VWS door samenwerking inhoud worden gegeven, teneinde een duurzaam en valide cannabisbeleid tot stand te brengen.