VNG brief aan leden over verschillende wietexperimenten

Problemen met het huidige cannabisbeleid verschillen lokaal en per regio. Daarom zijn verschillende experimenten nodig, waarbij gedacht kan worden aan: 1.vergunde teelt voor coffeeshops 2. teelt en verkoop in één hand 3. cannabis social clubs 4. andere distributievormen dan de coffeeshop.
– Ook is er een bepaalde schaal nodig om de verschillende experimenten uit te voeren waarna getoetst kan worden wat goed en niet goed werkt. Verder is een goede spreiding van experimenten over het land nodig, gezien de uiteenlopende problematiek. Gemeenten willen daarbij de mogelijkheid om niet alleen als gemeente maar ook als regio mee te werken aan een experiment, omdat hun coffeeshops een regiofunctie hebben en ze daarom al nauw samenwerken – VNG, 10-11-2017

https://vng.nl/files/vng/brieven/2017/20171110_ledenbrief_experimenten-met-het-gedoogd-telen-van-wiet.pdf