Onze missie

Het is onze missie om lokale overheden te faciliteren en wegwijs te maken binnen de huidige juridische en onderzoeksmogelijkheden teneinde beleid te implementeren gericht op verantwoorde cannabisproductie, verantwoord cannabisgebruik en het terugdringen van volksgezondheidsproblemen.

Duurzame oplossingen worden gevonden door een praktijkgericht onderzoek onder lokaal maatwerk te starten en de noodzakelijke aanvraag van een opiumontheffing bij VWS daartoe door samenwerking inhoud te geven. ‘Aan opiumontheffingen kunnen rechten worden ontleent, anders dan gedoogconstructies m.b.t. de teelt en productie van cannabis’, aldus advocaat mr. Tim Vis. Bestendiging en continuïteit van Camuletbeleid resulteert er dan ook in dat stakeholders uit de lokale overheid, samenleving en de leden van de coöperatie gecontroleerd kunnen worden gefaciliteerd.