LeLi Holland Coöperatie tbv research handhaving Wet Camulet c.q Opiumwet 3b lid 2 (dmv coöperatieve gecontroleerde teelt onder een opiumontheffing) is niet dezelfde rechtspersoon als LeLi Holland BV te Drachten die de bibob-procedure doorloopt in het kader van Wet Experiment Gesloten Coffeeshopketen! -Kwaliteitscontrole en etikettering bij verkoop van cannabis realiseren-

De aanpak voor een maatschappelijk probleem

Probleem

Door het ontbreken van kwaliteitscontrole en etikettering is het niet mogelijk een verantwoorde aankoopkeuze te maken als het gaat om cannabis.

Wet gesloten coffeeshopketen

Oplossing

De consument door de introductie van 'Camuletbeleid' informeren over de samenstelling van cannabis voor een verantwoorde aankoopkeuze.


Wet Camulet

Onderzoekspilot

Middels een onderzoekspilot in gemeenten wordt het voortouw genomen om vanuit de opiumwet een oplossing te bieden voor dit maatschappelijke probleem.

Aanbiedingsbrief 

 

Het aanpakken van een maatschappelijk probleem dmv een coöperatief gecontroleerde kweekmodel.

Een onderzoekspilot in uw gemeente?

“Een burgemeester die in het licht van eerbiediging van Nederlandse wetgeving valide geinformeerde voorlichting over de samestelling van cannabis wenselijk acht en concrete stappen zet om een ‘cannabisetiket’ bij de gedoogde context te realiseren, met de daaraan noodzakelijk verbonden gecontroleerde teelt, handelt niet alleen conform de ambtseed, maar bestendigt tegelijkertijd de scheiding der markten.” 

Lees de aanbiedingsbrief

Samenwerking met gemeenten

Samenwerkingsverband starten

Wij zoeken samenwerking met lokale overheden om aan de hand van wet Camulet een onderzoekspilot te starten om kwaliteitscontrole en etikettering bij de gedoogde verkoop van cannabis te realiseren. De aanpak van een maatschappelijk probleem vergt een weloverwogen analyse en eigentijdse benaderingswijze. Leli Holland wil met deze website gemeenten dan ook graag uitnodigen een samenwerkingsverband te gaan onderzoeken.

Interesse als gemeente? Vraag onderzoek samenwerkingsverband aan